0
PL
|
EN
|
DE
|
CS

Twój koszyk jest pusty.

Warunki Gwarancji

            Firma Alkor Sp.z o.o. z siedzibą w Nysie gwarantuje niezawodne działanie zegarka w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Karta gwarancyjna (prawidłowo wypełniona: nr ref. zegarka, data sprzedaży, pieczątka sprzedawcy)  jest ważna na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach gwarancji, w razie ujawnienia się wad zegarka uprawniony może żądać bezpłatnej naprawy, a w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa – wymiany zegarka na nowy, zgodny z umową. Jeżeli wymiana zegarka na nowy nie jest możliwa, uprawniony może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny.
Reklamację należy zgłosić w punkcie zakupu zegarka lub w punktach serwisowych na terenie całego kraju. Termin rozpatrzenia reklamacji: zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. maksymalnie do 30 dni. Termin naprawy wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

            Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

Odporność mechaniczna

Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii, zużycia lub uszkodzeń mechanicznych : szkła, paska lub bransolety, koperty, koronki, elementów ozdobnych i mocujących oraz ścierania się zewnętrznej powłoki.
Gwarancja traci ważność z powodu:
- nieprawidłowego przechowywania i konserwacji zegarka, oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika,
- naprawy bądź otwierania zegarka przez osoby do tego nie uprawnione,
- uszkodzeń: mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia,
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- uszkodzeń spowodowanych działaniem pola magnetycznego,
- narażenia zegarka na działanie temperatur powyżej + 50°C i poniżej -20°C oraz nagłych ich zmian (np. zanurzenie w zimnej wodzie po uprzednim nagrzaniu, sauna, zanurzenie w gorącej wodzie, itp.).

W zegarku może występować zjawisko niepokrywania się wskazówki sekundowej z indeksami na tarczy. Jest to konsekwencja zjawisk, jakim podlega wskazówka. Zjawiska te to "luz międzyzębny" i bezwładność. "Luz miedzyzębny" to właściwość wszystkich przekładni w mechanizmach zegarkowych. Chodzi tu o to, iż przekładnia może się swobodnie poruszać, zużywając minimalne ilości energii tylko wtedy, gdy "luz miedzyzębny" jest odpowiedni. Ścisłe spasowanie kół zębatych wymaga znacznie więcej energii i dodatkowego smarowania. W mechanizmach zegarkowych takie rozwiązania nie istnieją. Omawiane zjawisko nie ma wpływu na dokładność wskazań i pracę mechanizmu.
Data w zegarkach nie powinna być ręcznie zmieniana między godziną 19.00 a 3.00 (w zależności od rodzaju mechanizmu) wówczas, gdy zegarek przerzuca datę automatycznie. W przeciwnym razie wskazanie może być nieprawidłowe, może dojść również do uszkodzenia mechanizmu.
W zegarkach nie wyposażonych w wieczny kalendarz należy ręcznie korygować datę, gdy miesiąc jest krótszy niż 31 dni.

Wodoszczelność

Informacja o klasie wodoszczelności zegarka jest zamieszczona na deklu zegarka. Brak takiej informacji oznacza brak klasy wodoszczelności oraz zakaz użytkowania  w kontakcie z wodą.
Prosimy o zapoznanie się z warunkami wodoszczelności zegarków naręcznych opisanymi w niżej zamieszczonej tabeli.

Wodoszczelność zegarka nie może zostać zagwarantowana w sposób bezterminowy. Wpływ na nią ma zużywanie się uszczelek lub przypadkowe uderzenie koronki zegarka. Producent  zaleca coroczną kontrolę wodoszczelności zegarka w autoryzowanych punktach serwisowych.
Wszystkie klasy wodoodporności ustalane są na podstawie testów ciśnienia statycznego i nie oznaczają rzeczywistej odporności dynamicznej na wodę, dlatego też należy dokładnie zapoznać się z klasą wodoodporności swojego zegarka i uwzględnić ją podczas użytkowania.
Gwałtowne zmiany temperatur (np. nagrzanie słoneczne a następnie gwałtowne schłodzenie w wodzie) mogą powodować zaparowanie zegarka, tzw. szok termiczny.
            Uwaga! W czasie kontaktu zegarka z wodą nie wolno używać żadnych przycisków. Przed kontaktem z wodą należy upewnić się, czy koronka jest dociśnięta/dokręcona do koperty. Producent gwarantuje wodoszczelność przy spełnieniu ww. warunków oraz przy założeniu, że zegarek nie jest uszkodzony mechanicznie (np. uszkodzone szkło, ramka, dekiel, koronka itp.).

Uczulenia i alergie

            Producent informuje, że dla osób, których skład potu lub wartość PH odbiega od przeciętnej zalecane jest używanie kopert i bransolet w całości stalowych, tytanowych lub złotych (bez powłoki). Zegarek nie zawiera niklu, jednakże w wyjątkowych przypadkach w związku z indywidualnym składem potu ludzkiego (w tym substancji chemicznych,np. lekarstw) oraz zabrudzeń czy kontaktu z kosmetykami może dojść do uczulenia, reakcji alergicznej lub zabrudzenia skóry.

W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie ( bezpodstawna reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi związanymi z przeglądem zegarka i przesyłką.

 

 

Naruszenie wymogów użytkowania stanowi użytkowanie zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem, gwarancją oraz umową sprzedaży.

Powered by Comarch e-Sklep ®